A- A A+

Dane kontaktowe

PSOUU Koło Częstochowa

ul. Waszyngtona 69/71
42-200 Częstochowa

tel: 509 774 987
e-mail:    iwonaciesielska@op.pl

tel.  509 38 1391
email: beata@ermat.pl

Nasze konto:

BGŻ 44 2030 0045 1110 0000 0241 3740

T E A T R  NAJWYŻSZEJ PRÓBY


prowadzący  : Piotr Nita , Ola Florczyk

Cel i opis działań ;
Celem działalności Teatru   jest zapewnienie naszym podopiecznym (osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową) terapii poprzez zajęcia teatralne jako szczególny rozwój osobowości, twórcze podejście do życia i problemów oraz uruchomienie wyobraźni.

Tematyka oraz formy zajęć prowadzonych w ramach tej terapii są niezwykle bogate i rozległe, terapia przez teatr nie sprowadza się  tylko do przygotowań i prezentacji spektaklu, ale także zawiera techniki relaksacji, automasażu, ćwiczenia dykcyjne i ruchowe, czytanie literatury i poezji, które z kolei są pretekstem do rozmów a także  spotkania z poetami, pisarzami i twórczością teatralną innych osób.

 Zastosowanie wielu różnorodnych form pracy nie tylko uatrakcyjnia proces terapeutyczny czy pobudza gotowość jego uczestników do podejmowania działań, ale przede wszystkim zwiększa obszar oddziaływań oraz przynosi lepsze (pod względem jakościowym i ilościowym) efekty.

W prowadzonej terapii przez teatr można wyróżnić następujące typy aktywności:
zabawy muzyczno – ruchowe
zajęcia związane z czytaniem literatury i poezji, wspólne rozmowy (dyskusje)
przygotowania i prezentacje spektakli

Aktywny udział podopiecznych w naszych zajęciach jest sposobem na kształcenie ich zainteresowań, zamiłowań i trwałego zapotrzebowania na kontakt ze sztuką, jest również okazją do uzupełniania różnego rodzaju deficytów rozwojowych wynikających między innymi z niepełnosprawności intelektualnej. W zajęciach teatralnych uczestniczą podopieczni  zarówno nieśmiali, zahamowani jak też nadpobudliwi psychoruchowo,  z wadami wymowy, zaburzeniami sprzężonymi oraz innymi niepełnosprawnościami.  Poprzez wspólną zabawę i pracę staramy się rozbudzać to  co jest indywidualne, niepowtarzalne w każdym z uczestników zajęć  oraz odkrywać dobre strony jego osobowości. Praca teatralna integruje różne obszary aktywności młodego człowieka poprzez słowo, gest, ruch, taniec, muzykę, plastykę. Naszym zadaniem jest stworzenie warunków do swobodnej realizacji tych form ekspresji.

Zajęcia prowadzimy w każda sobotę w godzinach od 10.00 do 13.00

 

AcyMailing Module

Subscribe to our newsletter massa In Curabitur id risus sit quis justo sed ovanti