A- A A+

Dane kontaktowe

PSOUU Koło Częstochowa

ul. Waszyngtona 69/71
42-200 Częstochowa

tel: 509 774 987
e-mail:    iwonaciesielska@op.pl

tel.  509 38 1391
email: beata@ermat.pl

Nasze konto:

BGŻ 44 2030 0045 1110 0000 0241 3740

Projekt „Niepełnosprawni – pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym” realizowany jest przez

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie

w partnerstwie z

Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz

 

Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13K) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym (niepełnosprawności intelektualne, sprzężone, zaburzenia psychiczne) zamieszkujących
w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy

 

W ramach projektu zaplanowano kompleksowe i zindywidualizowane usługi aktywnej integracji, które umożliwią uczestniczącym w projekcie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej i pełnienie ról społecznych oraz nabycie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy, a w ten sposób zapobiegnie się procesom ubóstwa,marginalizacji i wykluczenia społecznego

 

Oferowana w ramach projektu pomoc będzie kompleksowa i zindywidualizowana. Proponowane wsparcie: psychologiczne w zakresie kompetencji społecznych poprawi samoocenę i pewność siebie uczestników/czek, poradnictwo zawodowe poprawi umiejętność poruszania się na rynku pracy, z kolei oferta certyfikowanych kursów zawodowych i staży zawodowych wzmocni pozycję uczestników/czek na rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu 589 396,69 PLN

Wartość dofinansowania 559 926,85

wiecej

Przekaż 1% podatku

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie zwraca się z uprzejmę prośbś o przekazanie Stowarzyszeniu 1% podatku. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na statutową działalność Stowarzyszenia. Naszym celem naszym jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Więcej...

AcyMailing Module

Subscribe to our newsletter massa In Curabitur id risus sit quis justo sed ovanti