A- A A+

Dane kontaktowe

PSOUU Koło Częstochowa

ul. Waszyngtona 69/71
42-200 Częstochowa

tel: 509 774 987
e-mail:    iwonaciesielska@op.pl

tel.  509 38 1391
email: beata@ermat.pl

Nasze konto:

BGŻ 44 2030 0045 1110 0000 0241 3740

Celem działalności Częstochowskiego Centrum jest zapewnienie opieki, rehabilitacji, readaptacji społecznej i zawodowej osobom z zaburzeniami psychicznymi.

W strukturach Częstochowskiego Centrum funkcjonują:

  1. Dom Dziennego Pobytu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  w Częstochowie-zapewniający opiekę dzienną dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Hostel - krótkotrwała, całodobowa opieka  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną lub chorobami psychicznymi  będących w sytuacjach kryzysowych z terenu miasta Częstochowy ;
  3. Mieszkania chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi w celu readaptacji społecznej i zawodowej tych osób ;
  4. Mieszkania chronione o charakterze adaptacyjnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu readaptacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  5. Gabinety rehabilitacji dla mieszkańców Częstochowy, głównie posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Placówka realizuje zadania publiczne z zakresu pomocy społecznej.

Jak korzystać  z usług Centrum :
W celu skorzystania z usług oferowanych przez Częstochowskie Centrum należy zwrócić się z wnioskiem o udzielenie wybranej formy pomocy do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego zostanie wydana decyzja o udzielonej formie pomocy. Decyzja Dyrektora Mops w Częstochowie wskazuje rodzaj, zakres, czas udzielonego wsparcia.

Podstawy prawne działalności Centrum ;
Decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy zadanie publiczne pod nazwą "Prowadzenie Częstochowskiego Centrum dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha71 a" zostało zlecone Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Częstochowie na lata 2014-2016, następnie na 2017-2018.

Częstochowskie Centrum powstało w wyniku połączenia Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym (powstałego z inicjatywy naszego Stowarzyszenia w roku  1993  i prowadzonego przez PSOUU od października 2011 r. jako pierwsze zadanie publiczne zlecone  przez prezydenta Miasta Częstochowy) i Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

                            czestochowa                                      Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu  Gminy Miasta Częstochowy 
     

 

 

 

AcyMailing Module

Subscribe to our newsletter massa In Curabitur id risus sit quis justo sed ovanti