A- A A+

Dane kontaktowe

PSOUU Koło Częstochowa

ul. Waszyngtona 69/71
42-200 Częstochowa

tel: 509 774 987
e-mail:    iwonaciesielska@op.pl

tel.  509 38 1391
email: beata@ermat.pl

Nasze konto:

BGŻ 44 2030 0045 1110 0000 0241 3740

prowadzący - instruktorzy :

  • Magdalena Gasik
  • Barbara Rychter
  • Patrycja Wieczorek

Cel i opis działań ;
Klub Środowiskowy „Parasol” działa nieprzerwanie od  2000 roku a na  jego zajęciach uczestniczą podopieczni naszego Stowarzyszenia.

Działalność Klubu obejmuje niesienie kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym intelektualnie, którzy często napotykają na wielorakie trudności w świecie ludzi  pełnosprawnych.

W ramach prowadzonych zajęć ułatwiamy codzienne  życie podopiecznych i pomagamy odkrywać piękno człowieka, które każdy z nas w sobie nosi.

Staramy się aby osobom  z niepełnosprawnością intelektualną żyło się równie dobrze jak ludziom pełnosprawnym.

Nasi podopieczni rozwijają swoje zainteresowania, biorą udział w różnorakich zajęciach, aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym (odwiedzają m. in. muzea, teatr, filharmonie), sportowym i społecznym .

Klubowicze doskonałą umiejętności samoobsługi i odpowiedzialnego funkcjonowania w otaczającym nas świecie a także integrują się ze społeczeństwem.

Klub funkcjonuje pięć dni w tygodniu, harmonogram zajęć  ;

- poniedziałek od 14.30 do 18.30,
- wtorek- basen
- środa od 15.00 do 19.00,
- czwartek od 14.30 do 18.30
- piątek od 14.00 do 18.00.

 

czestochowa                                      Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetu  Gminy Miasta Częstochowy 
AcyMailing Module

Subscribe to our newsletter massa In Curabitur id risus sit quis justo sed ovanti