A- A A+

Dane kontaktowe

PSOUU Koło Częstochowa

ul. Waszyngtona 69/71
42-200 Częstochowa

tel: 509 774 987
e-mail:    iwonaciesielska@op.pl

tel.  509 38 1391
email: beata@ermat.pl

Nasze konto:

BGŻ 44 2030 0045 1110 0000 0241 3740

Projekt „Niepełnosprawni – pełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym” realizowany jest przez

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie

w partnerstwie z

Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz

Celem głównym Projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia 36 osób dorosłych (13K) z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym (niepełnosprawności intelektualne, sprzężone, zaburzenia psychiczne) zamieszkujących 
w Częstochowie lub powiecie częstochowskim będących osobami wykluczonymi lub zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy

W ramach projektu zaplanowano kompleksowe i zindywidualizowane usługi aktywnej integracji, które umożliwią uczestniczącym w projekcie osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w życiu społeczności lokalnej i pełnienie ról społecznych oraz nabycie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy, a w ten sposób zapobiegnie się procesom ubóstwa,marginalizacji i wykluczenia społecznego

Oferowana w ramach projektu pomoc będzie kompleksowa i zindywidualizowana. Proponowane wsparcie: psychologiczne w zakresie kompetencji społecznych poprawi samoocenę i pewność siebie uczestników/czek, poradnictwo zawodowe poprawi umiejętność poruszania się na rynku pracy, z kolei oferta certyfikowanych kursów zawodowych i staży zawodowych wzmocni pozycję uczestników/czek na rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu 589 396,69 PLN

Wartość dofinansowania 559 926,85

 

 

AcyMailing Module

Subscribe to our newsletter massa In Curabitur id risus sit quis justo sed ovanti