Skuteczny prawnik z Olsztyna, którego nie znacie

Prawnik z Olsztyna Patryk Skwiot jest pełnomocnikiem, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów Twoich lub grupy. Jest on prawdziwym sprzymierzeńcem w informowaniu o przepisach i regulacjach, doradzaniu w zakresie prawnych aspektów życia codziennego i pomaganiu w wyborze najlepszego sposobu zapobiegania lub rozwiązywania sytuacji.

Może on również reprezentować Cię w sądzie. Dzięki jego wykształceniu prawniczemu możesz mieć pewność, że powierzone mu zlecenie zostanie wykonane w Twoim interesie i zgodnie z prawem.

Zawód o wielu twarzach

Zakres usług, które może świadczyć prawnik jest bardzo szeroki. Mogą na przykład doradzić przy zakupie lub sprzedaży domu lub firmy, pomóc w sporządzeniu umowy małżeńskiej, formalnego zawiadomienia, testamentu lub negocjować warunki pracy. Może pełnić funkcję radcy prawnego w spółce prywatnej lub publicznej oraz nauczać. Udzielając rzetelnych porad, prawnik może również odgrywać rolę prewencyjną, informując o swoich prawach i wyjaśniając kroki, które należy podjąć, aby zapobiec lub rozwiązać wszelkiego rodzaju sytuacje: separację, nowy związek partnerski, konflikt między sąsiadami, opiekę nad dziećmi itp. 

Prawnik karnista

Prawnik karnista specjalizuje się w zajmowaniu się przestępstwami i wykroczeniami. Mogą one działać zarówno na rzecz ofiary, jak i sprawcy. W służbie domniemanego sprawcy reprezentuje swojego klienta podczas bezpośredniego stawiennictwa, zatrzymania przez policję, tymczasowego aresztowania, śledztwa, a następnie procesu. Spotyka się ze swoim klientem kilka razy przed procesem, kompletuje jego akta i sporządza dokumenty niezbędne do obrony. Wspiera oskarżonych w biurze sędziego śledczego w celu zapewnienia poszanowania ich praw, a także podczas przesłuchań świadków i opinii biegłych. Podczas procesu wspiera sprawę swojego klienta poprzez interwencje i ostateczne przyznanie się do winy. W obronie pokrzywdzonego jego rolą będzie uzyskanie odszkodowania za wyrządzoną szkodę.

Aby móc wykonywać zawód, adwokat musi być zarejestrowany w izbie adwokackiej (grupa adwokatów działająca przy sądzie pierwszej instancji). Niezależnie od specjalizacji, prawnicy to ludzie od akt. Mają dużą zdolność do pracy, ducha syntezy i analizy oraz zdolność do logicznego rozumowania. Umiejętności oratorskie i pisarskie to niezbędne atuty w tym zawodzie. Prawnicy podlegają zasadom etyki zawodowej.

Jaki powinien być prawnik?

Bycie prawnikiem to bardzo wymagający zawód i wymaga wielu cech. Prawnik musi być bardzo zorganizowany w swojej pracy i umieć łatwo przyswoić bardzo dużą ilość informacji, ponieważ prawo jest rozległe i czasami skomplikowane. Radca prawny musi posiadać silne zdolności analityczne i syntetyzujące. Prawnik kieruje się chęcią egzekwowania prawa. Musi być nienaganny, dlatego etyka i deontologia są kluczowe dla tego zawodu. W przysiędze, którą składa przyszły adwokat, obiecuje on, że przy wykonywaniu swoich funkcji wykaże się „godnością, sumieniem, niezależnością, uczciwością i humanitaryzmem”.

Adwokat musi być godny zaufania i przestrzegać tajemnicy zawodowej wobec swoich klientów. Prawnik to także świetny mówca. Często uważany za elokwentnego, prawnik musi przekonać swoich słuchaczy używając argumentacji i logiki.

Jedną z istotnych cech dobrego adwokata jest umiejętność szybkiego reagowania na argumenty przeciwnika, czyli prokuratora. Studenci, którzy wybierają tę karierę, nie powinni zaniedbywać pedagogicznego wymiaru zawodu prawnika. Będą musieli doradzać swoim klientom, udzielać im wyjaśnień i często ich przekonywać.

Czasami pełnią rolę mediatora, a nawet psychologa. Co więcej, prawnicy mogą znaleźć się w bardzo napiętych, a nawet bardzo trudnych sytuacjach i muszą wykazać się siłą charakteru.

Back To Top